چاپ کردن این صفحه
22 آذر 1390

گفتگو با نازنین انصاری سخنگوی جمعیت مسلمان سکولار پیرو آیت الله کاظمینی بروجردی

    گفتگوی اختصاصی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با خانم نازنین انصاری سخنگوی جمعیت مسلمانان سکولار پیرو آیت الله کاظمینی بروجردی در حاشیه برگزاری نمایشگاه "تنوعهای قومی - عقیدتی ایران" در پارلمان اروپا ، شهر بروکسل

    25 7bc95

    گفتگوی اختصاصی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با خانم نازنین انصاری سخنگوی جمعیت مسلمانان سکولار پیرو آیت الله کاظمینی بروجردی در حاشیه برگزاری نمایشگاه "تنوعهای قومی - عقیدتی ایران" در پارلمان اروپا ، شهر بروکسل

    منبع سایت انجمن جهانی  پاسداشت حقوق بشر در ایران