چاپ کردن این صفحه
24 آبان 1393

اعتراض شدید آقای کاظمینی بروجردی نسبت به حضور مسئولین سرکوب در بند ویژه روحانیت

  بنابه گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"روز سه شنبه 20 تیر ماه  تعدادی  از مقامات مسئول دادگاه ویژه روحانیت برای بازدید از بند ویژه روحانیت در زندان اوین به همراه  مسئولین قدیمی این دادگاه شامل رازینی،  قدیانی، سلیمی، و... مراجعه کردند

   

  بنابه گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"روز سه شنبه 20 تیر ماه  تعدادی  از مقامات مسئول دادگاه ویژه روحانیت برای بازدید از بند ویژه روحانیت در زندان اوین به همراه  مسئولین قدیمی این دادگاه شامل رازینی،  قدیانی، سلیمی، و... مراجعه کردند.

  آقای کاظمینی بروجردی با فریادهای اعتراض آمیز به  انتقاد و شرح فجایع و جنایات و شکنجه های اعمال شده  از سوی این مسئولین بر خود و سایر زندانیان اشاره  کرد،  اعتراضهای  شدید لحن  آقای کاظمینی بروجردی مسئولین سرکوب را به وحشت انداخته بود . مورد استقبال زندانیان این بند، قرار گرفت و به این اعتراض پیوستند

  چندی پیش  مقاملت دادگاه ویژه که قصد داشتند آقای کاظمینی بروجردی را به دادگاه کشانده و او را مجبور به امضای توبه نامه و سازش نمایند با  مقاومت و امتناع ایشان در دادگاه مواجه شدند و آقای بروجردی علت عدم حضورخویش را فقدان  وجاهت قانونی و حقوقی  دادگاه برشمرد و عنوان کرد که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد. واز آن پس سختگیری ها وتحریم دارویی با توجه به بیماریهای عدیده ای که ایشان از آن رنج میبرد را متحمل شد.

  منبع: فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران


    1391/04/24