چاپ کردن این صفحه
27 تیر 1396

پلمب محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی در اهواز

محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند توسط اداره اماکن این شهر پلمب شد.

 

در مورخ ۱۸ تا ۲۲ تیرماه در یک مناسبت مذهبی آیین بهایی که کسب و کار در آن تعطیل می شود، تعداد دست کم ۱۱ محل کسب پیروان این آیین توسط اداره اماکن در شهر اهواز پلمب شد.

اماکن کسب رستم درخشان، سام درخشان، سهراب فیروزمندی، خسرو زهدی، ورقا درخشان، سهراب درخشان، فرزاد افشار، فرشید افشار، جمشید نجفی، فیض الله قنواتیان و کیانوش افشار از جمله اماکن تجاری هستند که توسط ماموران اداره اماکن این شهر پلمب شده است.

به گفته یک منبع آگاه در برگه های ابلاغیه برای پلمب این اماکن عنوان شده است که “پلمب های صورت گرفته به دستور مقام قضایی (معاون دادستانی) است و توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام میشود.”

لازم به یادآوری است طبق قانون هر محل کسبی میتواند تا سقف ۱۵ روز در سال کسب و کار خود را بدون ارائه دلیل خاصی تعطیل کند. با اینحال این قانون در مورد شهروندان بهایی نادیده گرفته میشود.

اخیرا دیوان عدالت اداری در پی اعتراض شهروندان بهایی مازندران که محل کسب آنان نیز پلمب شده بود رایی به نفع آنان صادر کرد مبنی بر اینکه حق قانونی آنان در مورد تعطیلی محل کسب تا سقف ۱۵ روز در سال نادیده گرفته شده است.

هرانا