تازه‌ها
تعدادی از ماموران امنیتی و انتظامی شنبه شب؛ ۱۴ بهمن، در اطراف منزل نورعلى تابنده در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران، مستقر شدند که این اقدام،‌ تجمع گروهی از دراویش گنابادی در محل را برای متفرق کردن «ماموران امنیتی و لباس‌شخصی‌ها» به دنبال داشت.

ادامه مطلب...

همسر یک کشیش مسیحی به نام شامیرام عیسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق «تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی» به پنج سال حبس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم شده است.

ادامه مطلب...

فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ از شهروندان بهایی ساکن کرج در دفتر اجرای احکام دادگاه مربوط به تعزیرات حکومتی استان البرز بازداشت و روانه ی زندان شد.

ادامه مطلب...

آقایان مسعود و حسین سلطانی و خانم‌ها فاطمه و هانیه سلطانی، چهار تن از دراویش ساکن یزد دستگیر شدند

ادامه مطلب...

مأموران امنیتی و لباس‌شخصی محمد روشن را در شیراز بازداشت کردند.

ادامه مطلب...

کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور که روز گذشته در جوی رعب‌آور در بیمارستان دی بازداشت شده بودند، در‌‌ همان ابتدای بازداشت، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند 

ادامه مطلب...

علیرضا نیکزاده، از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی  در شهرستان سمنان توسط مأمورین امنیتی دستگیر شد

ادامه مطلب...

ابراهیم شریفی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن شهرستان داران در استان اصفهان،  توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد

ادامه مطلب...