تازه‌ها

گزارش‌ ویژه

چندرسانه‌ای

اخبار و گزارشات

جامعه بهایی: حکومت ایران به‌خاطر کارزار نفرت‌پراکنی بازخواست شود
20 روز AGO

جامعه بهایی: حکومت ایران به‌خاطر کارزار نفرت‌پراکنی بازخواست شود

 

به گفته جامعه جهانی بهائی "پروپاگاندای حکومت ایران علیه بهائیان وارد مرحله جدیدی شده است". این جامعه از نهادهای بین‌المللی خواسته است حکومت ایرا...