تازه‌ها
22 آذر 1390

نامه ای به منجی موعود و مصلح معهود

درود درود بر تو ای ودیعه آسمانی و بازمانده ربوبی،اکنون که درسحرگاه نیمه شعبان در هفتمین سال اسارتم در چنگال اهریمن عمامه ای برایت دردهای عصرم را می نگارم، در اثر سوءتغذیه و نبود دارو، عدم معالجات پزشکی با مرگ دست وپنجه نرم می کنم و در کف سلولم ضجه میزنم و تو را صدا می کنم .

16 90eaaدرود درود بر تو ای ودیعه آسمانی و بازمانده ربوبی،اکنون که درسحرگاه نیمه شعبان در هفتمین سال اسارتم در چنگال اهریمن عمامه ای برایت دردهای عصرم را می نگارم، در اثر سوءتغذیه و نبود دارو، عدم معالجات پزشکی با مرگ دست وپنجه نرم می کنم و در کف سلولم ضجه میزنم و تو را صدا می کنم .

پدرم ،سی وسه سال قبل که جای تورا خالی دیدند، لباس خداداده ات را برتن کردند و ولایت باستانی تورا تصاحب کردند و به نام تو منتظرانت را دریدند و شیعیان را مورد تاخت وتاز قرار دادند و کشور موحدین را چپاول نمودند و دلهای مومنین را ازعشقت تهی نمودند.

امیدم، روحانیت را که قبل از انقلاب وحوش، ازاعتبارات بی نظیری برخورداربود، ضایع کردند، مساجد را به مراکز نظامی و شکنجه تبدیل نمودند، مشاهد معنوی را به بانکهای خصوصی خویش مبدل داشتند وجوانان را دین زده کردند وآمار استحاله اعتقادی را بطور وحشتناکی بالا بردند.

عزیزم ، بنیانگذار مذهب ارعاب وخشونت به دروغ ونیرنگ وافسون مردم را فریفت و قول مدینه فاضله وبهشت برین داد هرگونه نویدی که باعث تحریک ملت می شد به اوراق تاریخ سپرد و به شکلی که همگان در خیال یک زندگی رایگان افتادند و آب دهان رعیت خوش باور و ساده لوح راه افتاد و ما حصل آن بازیگریهای خائنانه، فقر وحشتناک و فلاکت اسفناک گردید.

انیسم، به شاه می گفتند مملکت را خراب کرده، و کاخها را آباد نموده، الان درهولناکترین موقعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار داریم، مراجع دینی بعضی با حکومتند واز منابع ملی ومخازن طبیعی بهره می گیرند، برخی دیگر از ترس کشته شدن و مبتلا گشتن به سرنوشت آیت الله شریعتمداری به خلوت رفته اند وسرشان را به ریاست و زعامت گرم کرده اند.

منتقما، با شعار استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی، اختیارات مشروع و معقول جامعه را سلب کردند، آزادی خواهان را به زندانها کشاندند، خلق مظلوم ایرانی را زیر سم اسبان استبداد، له کردند ودیانت وشریعت را بدنام و مفتضح نمودند، در قانون اساسی خود، درمان وتحصیل را مجانی اعلام داشتند و امروز مصیبت بزرگی از این دو به اجتماع رسیده .

 سید حسین کاظمینی بروجردی
 
 

منبع: بام آزادینظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.