تازه‌ها
وزارت اطلاعات ایران بخشی درست کرده به اسم ” اداره برخورد با ادیان ” که به طور مخفف به آن می گویند ” ابا “. این دپارتمان که یکی از معاونت های وزارت اطلاعات است نقش بسیار فعالی در مبارزه با دگراندیشان دارد. در لا به لای اخبار می…

ادامه مطلب...

صفحه2 از2