تازه‌ها
این گزارش به بررسی سیاست‏های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز حکومت ایران نسبت به دراویش گنابادی پرداخته و علل اصلی وضعیتی که دراویش با آن مواجه هستند را شرح می‏دهد. به علاوه، این گزارش نشان می‏دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران قوانین و الزامات قانون اساسی خود و همچنین تعهدات…

ادامه مطلب...

در این مطلب تلاش می شود به صورت گاهشماری و آماری به موارد نقض حقوق مردم یارسان در طول مدت دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در سالهای ١٣٩٢ تا ١۴٠٠ هجری شمسی اشاره  شودو در صورت نیاز درباره آنها توضیحات مناسب اضافه خواهد کرد. این گزارش می تواند به…

ادامه مطلب...

11 ارديبهشت 1394

اندیشه دراسارت

گزارش وضعیت دگراندیشان معنوی ایران در سال1393

ادامه مطلب...

قربانیان دگراندیشی  مجموعه گزارش های سالیانه از وضعیت دگر اندیشان ایران است که هر ساله توسط «دیده بان ادیان و مذاهب» با همکاری «کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین» نتشر می شود. در این گزارش هم مانند گزارش سال 2012 به وضعیت برخورد های حکومت جمهوری…

ادامه مطلب...

مدتی است در نمایشگاه های بین المللی حوزۀ علمیۀ قم از چهرۀ به گفتۀ خود چند شیطان!!! و چند فتنه گر پرده برداری می کند.الف) (به ادعای طراحان نمایشگاه، از حوزۀ علمیۀ قم) سران فتنه و مفسدان سیاسی عبارتند از :حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی،سید میرحسین موسوی،حجت الاسلام مهدی کروبی،موسوی…

ادامه مطلب...

قربانیان دگراندیشی» مجموعه گزارش های سالیانه از وضعیت دگر اندیشان ایران است که هر ساله توسط «دیده بان ادیان و مذاهب» با همکاری «کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین» منتشر می شود.  

ادامه مطلب...

لوا متحده - حکومت اسلامی ایران از بدو تاسیس برخلاف کلیه ادعاهای مقامات یا نمایندگان آن در مجامع بین‌المللی، نه تنها به هیچ‌کدام از میثاق‌های بین‌المللی در پیوند با رواداری و عدم تبعیض به اقلیت‌های مذهبی عمل نکرده، بلکه هر روزه با فشار و سرکوب، عرصه را به این…

ادامه مطلب...

مدتی است در نمایشگاه های بین المللی حوزۀ علمیۀ قم از چهرۀ به گفتۀ خود چند شیطان!!! و چند فتنه گر پرده برداری می کند.الف) (به ادعای طراحان نمایشگاه، از حوزۀ علمیۀ قم) سران فتنه و مفسدان سیاسی عبارتند از :حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی،سید میرحسین موسوی،حجت الاسلام مهدی کروبی،موسوی…

ادامه مطلب...